Search
Entreprenörsgalan 2014

Bengt är uppvuxen i Jönköping, och hemma var det en självklarhet att utbilda sig och få ett bra jobb.  Han hade alltid drömt om att bli journalist, men var också lockad av att driva eget. Entreprenörsinspirationen kom från släktingar som hade egna företag. Bengt gick på Journalisthögskolan och började sedan frilansa – via eget företag – inom marknadsföring och journalistik. Han ville inte bli fast anställd utan gillade friheten och omväxlingen i att jobba i olika sammanhang. Efter ett antal år då han var nära knuten till kommunikationsbyrån Intellecta uppstod möjligheten att tillsammans med grundarna av byrån starta ett kundtidningsförlag – det var starten för resan med Åkesson & Curry.

 ”Omöjligt att styra skutan rätt om man inte har ett ägardirektiv”

 Hur ser du på ägaransvar?

- Det är ett stort ansvar att vara ägare, och som sådan bör man absolut skriva ett utförligt ägardirektiv. Detta är lika viktigt oavsett om man är en ägare eller flera. Om man samtidigt är ägare, grundare och operativt ansvarig så är det viktigt att hålla isär de olika rollerna. Vill man längre fram dela upp rollerna på olika personer, och dessutom ha en styrelse med externa ledamöter, ja då blir det nästan omöjligt att styra skutan rätt om man inte har ett ägardirektiv. Det ska innehålla företagets grundvärderingar, de ekonomiska målen, visioner, tankar kring en eventuell exit etcetera. Det är smart att ta fram ägardirektivet tillsammans med någon som inte är involverad i bolaget, då får man ett utifrånperspektiv och kan sortera tankarna bättre. Sedan fyra, fem år tillbaka har jag ett genomarbetat ägardirektiv och en styrelse med externa medlemmar, så nu har vi en tydlig uppdelning mellan ägare, styrelse och ledning. Det tog dock ett tag att komma dit.

Bengt är idag ensam ägare och styrelseordförande, men inte längre operativ i bolaget (byrån leds idag av VD Andreas Dahlin). Bengt har just startat ett nytt företag som satsar på att tillföra kompetens och redskap för tillväxt i små och medelstora företag och inom ”start-up-världen”. I sin nya roll är han bland annat rådgivare åt det svenska crowdfundingbolaget Fundedbyme. 

"Som ledare ska man våga vara sig själv, ärlighet är viktigt." 

Vilken typ av ledare är du?

– Oj, vilken svår fråga! Jag är nog en helt annan ledare idag än när jag startade Åkesson & Curry. Att vara ledare är något man utvecklar hela tiden, man blir aldrig fullärd. I början tänkte jag inte så mycket på ledarskapet, jag körde bara på, senare har jag blivit bättre på att förstå att alla medarbetare är olika och har olika behov. Som ledare ska man våga vara sig själv, ärlighet är viktigt. Och man måste våga släppa taget och delegera ansvar till andra.

Bengt har också flera andra engagemang som på olika sätt kopplar till hans entreprenörskap. Han är bland annat ängelinvesterare med små ägarposter i ett halvdussin svenska tech-företag samt medlem av Styrelseakademien och genom den certifierad som styrelsemedlem. Han är också initiativtagare till organisationen Swedish Content Agencies med ett tjugotal byråer som medlemmar och som årligen arrangerar prisutdelningen och galan Guldbladet.

Vilka misstag har du gjort och vilka är lärdomarna?

– Det största misstaget är nog att jag inte hade en tydlig vision om vart jag ville ta företaget redan från start. Företaget skulle mått bra av mer ambitiösa och kvantitativa mål från början. Att styra mot tydliga mål är mycket lättare än att ”driva för vinden” och låta händelser och omvärlden styra. Jag drömmer om att hjälpa unga entreprenörer att nå dit snabbare, får man bara till det så kan det ge en väldig utväxling både vad gäller omsättning, resultat och personlig tillfredsställelse för entreprenörerna!

Företaget är idag inriktat på produktion och utveckling av redaktionella kommunikationslösningar. Man hjälper kunderna att kommunicera med olika målgrupper – exempelvis ägare, medarbetare, kunder och/eller leverantörer – genom att planera, bygga och löpande producera målgruppsspecifika kanaler, exempelvis webbplatser, årsredovisningar, bloggar, tidningar, digitala nyhetsbrev etcetera. Bland kunderna genom åren kan nämnas Apoteket, Coop, Försvarsmakten, Swebus, Praktikertjänst, Stena Line och Swedavia.

”Vi som tillhör minoriteter måste stå på oss mer.”

Vad kan man göra för att öka mångfalden i entreprenörsföretag?

– Jag brinner för mångfald inom näringslivet, det är för mycket enfald och konservatism idag. Och mångfald handlar inte bara om kön utan även om etnicitet, religion, sexuell identitet, annorlunda perspektiv överhuvudtaget! Det är för många grå kostymer.

Jag säger som Apples VD Tim Cook, "som gay har jag lättare att se andra minoriteters perspektiv". Förhoppningsvis har jag blivit lite mer empatisk också...  När jag först började jobba inom reklambranschen på 1980-talet var jag chockad över hur få kvinnor som hade ledande positioner, och av hur yngre kvinnor behandlades av vissa män i ledande befattningar. De erbjöds oftast sämre möjligheter, lägre löner etcetera än killarna i samma ålder. Och det värsta är att jag ser samma mönster idag, över trettio år senare, inte minst inom startupvärlden där de flesta är unga personer som borde ha ett annat sätt att se på världen.

Ska det bli någon verklig förändring krävs det att de vita, straighta männen ändrar attityd och bjuder in kvinnor och ”minoriteter” på ett annat sätt. Samtidigt måste vi som inte är mainstream bli modigare, vässa armbågarna och ta för oss mer.

Hur har ditt medlemskap i Founders Alliance påverkat ditt entreprenörskap?

– Jag har använt andra Founders Alliance-medlemmar som bollplank när det gäller exempelvis ägar- och styrelsefrågor. På senare år har jag gått på förmedlingsfrukostarna där företag som behöver kapital och kompetens presenterar sig. Jag uppskattar Founders Alliance rundabordssamtal där man får bolla viktiga ämnen med andra entreprenörer, och att äldre och yngre möts. Niclas Carlsson får oss som är medlemmar att känna oss som en stor familj som inspirerar och peppar varandra till stordåd!

 

Entreprenörernas röst

Bli medlem
i nätverket
för Sveriges
ledande
entreprenörer

Mer om medlemskap

Följ oss på facebook

Instagram

#foundersalliance