Search
Entreprenörsboken

Dan växte upp i Malmö och fick tidigt lära sig att ta ansvar och att argumentera för sin sak. Redan under tonåren var han intresserad av affärer och politik och slukade den amerikanska affärstidningen Newsweek. På den tiden var det inte så vanligt att man startade eget och Dan funderade på att satsa på politiken istället, men så blev det inte. Efter skolan studerade han till civilingenjör inom väg och vatten vid Lunds tekniska högskola, och problemlösning med hjälp av matematik intresserade Dan extra mycket, det blev senare också en viktig del i hans karriär. Hans första anställning var som tekniker på VBB, men han upptäckte att han trivdes med försäljning och kundrelationer, och efter hand övergick han mer till ledarroller. Efter några år på VBB blev han rekryterad till regionschef i Malmö för Scandiaconsult och gjorde en snabb karriär som ledde till att han blev affärscontroller och arbetade nära vd:n John Wattin. Det var också tillsammans med honom och Ronny Forsberg som Dan startade Sapia 1986. Han fick ansvaret för Sapia Teknik som han köpte ut 1993 och döpte om till Sigma. Under 2014 delades Sigma upp i sex affärsområden

"Vi skulle växa organiskt, genom förvärv och genom entreprenörspaket." 

Ni hade tre strategier för att växa, bland annat entreprenörspaket, vad innebar det?

- Ja, vi skulle växa organiskt, genom förvärv och genom entreprenörspaket. Det sistnämnda innebar att Sapia startade olika mindre företag som hade en intressant affärsidé. Sapia stod för det finansiella risktagandet och entreprenören, som blev mer som en anställd, fick en marknadsmässig lön redan från början. Han eller hon behöll också en del i företaget och fick option på att efter några år sälja det till Sapia. På det sättet kunde entreprenörerna starta sina företag utan att behöva riskera hus och hem. Parallellt med detta gjorde vi också en del större förvärv. Vi har fortsatt att växa på samma sätt även inom Sigma.

 

Du tog Sigma till börsen, vilka för- och nackdelar ser du med det?

– När jag köpte ut företaget var min tanke att äga det själv, men när it-boomen kom 1996 såg jag en möjlighet att börsnotera det och började tänka om. 1997 introducerades Sigma på Stockholmsbörsens O-lista, då hade vi 600 medarbetare. Börsnoteringen gav legitimitet och kapital att investera och Sigma kunde börja växa genom företagsförvärv. Men visst finns det både för- och nackdelar med att introducera sitt företag på börsen. Nackdelarna är att ledningens tid till stor del upptas av arbetet med formalia och externa frågor som rapporter, möten med analytiker med mera, medan man i ett privat företag kan fokusera helt på verksamheten. Samtidigt finns fördelar med en notering genom att man kan använda företagets aktier för att köpa andra företag. 2001 hade vi vuxit ytterligare och hade 4 000 medarbetare, och för att inte lägga alla ägg i samma korg valde jag att dela upp Sigma i tre börsbolag – Teleca, Epsilon och Sigma, med varsin vd. Idag har jag bara kvar Sigma, som jag köpte ut från Stockholmsbörsen 2013 genom mitt holdingbolag Danir.

"Jag är inte rädd för att göra misstag, och som ledare tillåter jag att andra gör fel."

Hur ser du på ledarskap?

– Jag är inte rädd för att göra misstag, och som ledare tillåter jag att andra gör fel. Det är okej att göra fel ibland, bara man är öppen med det, korrigerar det och lär sig något. Företagskulturen är viktig och jag har hela tiden haft glädjen att ha seriösa, hårt arbetande och skickliga medarbetare. Jag är en person som gillar att bygga långsiktigt.

 

Du har ett starkt socialt engagemang, vad innebär det?

– Efter att jag fyllde 50 år började jag se på tillvaron med andra ögon och jag ville ägna mig mer åt privata livskvalitetsprojekt.  En av dessa var att köpa en fastighet i Sydafrika, och vi hittade en som passade perfekt för vår idé – ett naturreservat med lodge. Det var i samband med det arbetet som vi på nära håll såg aidskatastrofen i Sydafrika, och vi kände att vi var tvungna att göra något. Tillsammans med en grupp svenskar och sydafrikaner drog vi igång Star for Life, ett treårigt program för den enskilde eleven i samarbete med skolorna, som bygger på att förändra attityden och beteendet hos barn och ungdomar. Genom att prata om deras framtidsdrömmar försöker vi få dem att förstå att för att kunna uppnå dem måste man vara fri från aids. Hittills har 300 000 barn och ungdomar genomgått programmet.

- Jag är också engagerad på hemmaplan genom att jag är styrelseordförande i stiftelsen Uppstart Malmö som hjälper ungdomar,  och då särskilt invandrarungdomar, att komma in på arbetsmarknaden. Genom att ge dem utbildning och sedan ett arbete, får de förutsättningar för att komma vidare i livet. Uppstart Malmö stöder på olika sätt entreprenörsföretag som vill växa och behöver anställa personal. Under de drygt tre år som projektet pågått har 1 300 ungdomar fått arbete.

 

Vilken är den största vinsten för dig med att vara med i Founders Alliance?

Founders Alliance sätter entreprenören i fokus. Vi behöver inspirera fler till att bli entreprenörer.

Entreprenörernas röst

Bli medlem
i nätverket
för Sveriges
ledande
entreprenörer

Mer om medlemskap

Följ oss på facebook

Instagram

#foundersalliance