Search
Entreprenörsgalan 2014

Jakob skulle egentligen blivit tennisproffs, men den hårda konkurrensen gjorde att han istället började snegla på affärslivet. I gymnasiet startade han sitt första företag som sålde skjortor till företag och därefter blev det försäljning av frukostfrallor via prenumeration. Efter jobb på OM-gruppen och studier vid Handelshögskolan var det dags för ett nytt företag, det första riktiga enligt Jakob.  1996 startade han och studiekamraten David Frykman konsultbolaget Domain Network som var det första bolaget i Europa att hjälpa storföretag med att registrera domännamn runt om i världen.  På kort tid etablerades kontor även i London, Paris, Amsterdam och San Fransisco. Ett par år senare startades Carambole, ett webhostingbolag inriktat mot små- och medelstora företag. Företaget växte explosionsartat med kontor i tio länder innan det blev problem med finansieringen från huvudinvesteraren Spray Ventures, och Jakob fick erfara hur det är att snabbt bygga ett stort bolag och sedan behöva minska det igen.

Under en paus från affärslivet skrev Jakob två böcker i ämnet företagsvärdering på uppdrag av Financial Times. Men entreprenören i honom ville vidare, och han startade raskt tre bolag efter varandra – Konstbolaget (senare Easyart), Klikki och Compricer. Inspirationen till Compricer kom från Pricerunner, och Jakob tyckte att det borde gå att bygga ett liknande koncept för tjänsteförsäljning, och det har visat sig gå alldeles utmärkt.  Affärsidén är att hjälpa privatpersoner att jämföra tjänster som påverkar privatekonomin, som till exempel försäkringar, el- och telefonabonnemang.  De 150 anställda jobbar utifrån ledorden professionalism, ingenting är omöjligt och glimten i ögat, och man har drygt 100 företag som samarbetspartners.

Genom att stöta och blöta frågeställningar tvingas man tänka till och vässa argumenten vilket ofta leder till en bra lösning.

Hur ser du på ägande?

Jag har alltid startat mina företag tillsammans med någon. Det är roligare och man kompletterar varandra genom att vara bra på olika saker. Genom att stöta och blöta frågeställningar tvingas man tänka till och vässa argumenten vilket ofta leder till en bra lösning.  Jag har haft turen att alltid känna dem jag startat med väl och det har inte känts så viktigt med en massa avtal. Däremot är det en helt annan sak när jag tar in partners i form av investerare, det kräver mer noggrannhet. För oss har kapital varit en förutsättning för att kunna växa snabbt, och jag har haft turen att hitta bra investerare. Jag lärde mig mycket av mina första bolag som kanske växte lite för snabbt, och efter det har jag valt investerare med stor omsorg och tagit in sådana jag känner till. Man ska vara medveten om att investerarna också har en agenda och den ska i möjligaste mån stämma överens med din egen.

Hur tänker du kring långsiktighet?

För mig är det ingen  motsättning mellan att ta in kapital och att vara långsiktig. Min erfarenhet är att det tar lång tid att bygga ett fungerande företag, ofta sju-åtta år innan man når en rimlig lönsamhet. Det är ett maratonlopp där hårt arbete kommer först och idén kommer i andra hand. Istället för att bygga ett bolag i evighet ser jag olika sätt att utveckla och komplettera verksamheter.  En sak jag har lärt mig under vägen är att aldrig underskatta magkänslan, de gånger jag gjort det har det blivit fel.

Det bästa är när investerarna också kan bidra med kunskap och inte bara med pengar.

Du investerar också själv i andra bolag, vad tittar du främst på då?

Jag tittar mycket på personerna, hur de samarbetar och vilken inställning de har, om det känns bra. Det är också viktigt att de som tar in kapital har funderat över vilken typ av investering de behöver och i vilken grad de vill behålla kontrollen som grundare. Det bästa är när investerarna också kan bidra med kunskap och inte bara med pengar. Men det passar inte alla bolag att jobba med investerare. Vill man bli en ny Ingvar Kamprad ska man nog inte göra det.

Hur kommer e-handeln att utvecklas i framtiden?

E-handeln  kommer utan tvekan att utvecklas framöver och det finns fortfarande massor med möjligheter. Jag tror att vi ofta överskattar de kortsiktiga effekterna av ny teknik men underskattar de långsiktiga. Jag tror att vi bara har sett början på de effekter Internet-/mobilutvecklingen har på handeln, till exempel kommer det att hända enormt mycket kring hur vi handlar mat -  en marknad som omsätter nästan 250 miljarder årligen. Vidare tror jag det kommer att hända mycket avseende tjänsteförsäljning, där den stora fördelen är att man slipper logistik och lagerhållning.      

Jag tror att vi ofta överskattar de kortsiktiga effekterna av ny teknik men underskattar de långsiktiga.

Hur ser du på det kommande året 2015?

Generellt tror jag att det kan bli ett turbulent år i Sverige och världen – både politiskt och ekonomiskt. Utöver spänningarna i mellanöstern och i Ukraina samt det inrikespolitiska kaoset tror jag att situationen med låg tillväxt och inflation, men uppdrivna börskurser och hög M&A aktivitet, riskerar att bli en allt svårare kombination.

För Compricer ser 2015 väldigt spännande ut med fortsatt stark tillväxt då fler och fler inser värdet av att se över och jämföra sina försäkringar, lån och elavtal.

Hur har ditt medlemskap i Founders Alliance påverkat ditt entreprenörskap?

Jag har ju varit med sedan starten och älskar att hänga med andra entreprenörer. Founders Alliance har hjälpt mig med både inspiration och möjlighet till utbyte av konkreta problem med andra entreprenörer.

Entreprenörernas röst

Bli medlem
i nätverket
för Sveriges
ledande
entreprenörer

Mer om medlemskap

Följ oss på facebook

Instagram

#foundersalliance