Search
Entreprenörsboken

Marias första lärare var hennes idol under skoltiden, och hon visste redan då att hon ville arbeta med kunskapsförmedling, men också gärna ha ett eget företag. Intresset för entreprenörskap kommer hemifrån, dels genom hennes pappas entreprenörsådra, dels genom andra släktingars företagande.  Innan Maria fick möjlighet att göra verklighet av drömmen tillbringade hon flera år inom resebranschen där hon arbetade som guide, reseledare och kryssningsvärdinna, och slutligen på EF i olika roller inom inköp, försäljning och HR, både i Sverige och utomlands. En fantastisk tid tycker Maria där hon lärde sig mycket som hon har haft nytta av i sitt eget entreprenörskap. Det var också under den tiden hon på allvar började fundera på att starta eget, och en dag lämnade hon sin trygga anställning för att pröva sina vingar. Maria anslöt sig till ett nätverk av fristående konsulter och började undersöka vuxenutbildningsbranschen och lärde sig ”hantverket”. Hon upptäckte att det fanns stor utvecklingspotential och började funderade på hur hon skulle kunna effektivisera och jobba mer fokuserat med målstyrning och skapa effekt av utbildning. År 2000 drog hon igång Advantum tillsammans med två andra tjejer.

Ni var tre som startade tillsammans, vilka för och nackdelar har det att vara flera?

Jag startade för att jag såg en möjlighet och tänkte att detta vill jag göra. Med en person från konsultnätverket, och en annan person som jag kände privat sedan tidigare, drog vi igång.  I startfasen var det absolut en styrka att vi var tre grundare. Det var århundradets lågkonjunktur när vi började, men vi lyckades ta oss igenom det. Vi hade en vision om att bolaget skulle bli stort, och samtidigt som vi gjorde fantastiska saker tillsammans, kämpade vi med att få saker på plats internt. Vi var i en nyförälskelsefas och hade inte rannsakat oss själva kring vad vi ville eller våra olika målbilder och vi försökte driva allt i koncensus, det skulle vara trevligt. Det var också svårt att skilja på våra olika roller som ägare, ledare, styrelsemedlemmar och konsulter, vi hade svårt att se i vilken ordning vi skulle göra allt. Trots avtal oss emellan var det svårt, och det ledde till att den ena personen slutade 2004 och den andra gick vidare till egen verksamhet tre år senare, sedan dess har jag drivit bolaget själv.

Det var århundradets lågkonjunktur när vi började, men vi lyckades ta oss igenom det.

Vilken är framgångsfaktorn för Advantum Kompetens?

Redan när vi startade 2000 var vi väldigt innovativa och vågade prova nya vägar, både vad gäller själva utbildningen och marknadsföringen. Vi var till exempel tidiga inom branschen med att ordna frukostseminarier vilket var mer ovanligt då, och vi jobbade mycket med att bjuda på oss själva och vår kunskap vilket skapade förtroende, och det var absolut en framgångsfaktor. Vi jobbade också mycket med att utforma själva utbildningstillfället för att deltagarna skulle få ut maximalt. Vi var tidiga med e-learning och skapade också en process för utbildningstillfället med tydlighet kring effektivt lärande.  Från början utbildade vi själva, och jag har fortfarande en roll som processledare i till exempel ledningsgrupper när det gäller strategiska kompetensfrågor. Annars har mitt fokus sedan 2007 varit att leda och utveckla bolaget och våra produkter samt att skapa allt bättre verktyg och arbetssätt för att nå resultat i utbildningssatsningar. Vår USP är fortfarande att kunden ska få mer kompetens på kortare tid och på bättre sätt.

Har du gjort några misstag under vägen?

Det finns mycket jag skulle gjort annorlunda. Ibland är det svårt att vara ensam ägare och inte ha någon att bolla med. Jag skulle till exempel haft en extern styrelse och rådgivare tidigare, och redan från början borde vi tagit in någon som varit med ett tag och som kunde gett oss ”start-boxen”, då slipper man uppfinna hjulet. Det hade gjort det lättare att hålla höjden och titta framåt för att kunna göra rätt prioriteringar, och inte låta allt det praktiska och dagliga ta över. Men det är viktigt att byta ut personerna i både advisory board och styrelse ibland så att man får nya infallsvinklar och kompetenser. En annan sak jag lärt mig är att man redan på ett tidigt stadium ska lägga en plan för hur man ska fördela sin tid och se om det finns roller man faktiskt kan delegera bort. Jag tog in min första mellanchef för ett och ett halvt år sedan, en försäljningschef, det var stort.     

Som entreprenör vill man gärna ha fingrarna i alla syltburkar.

Hur tänker du kring ledarskap?

Jag tycker att fler chefer borde gå utbildningar för att få självinsikt och lära sig prioritera. Min tid på EF öppnade ögonen på mig gällande att våga ändra i strukturer för att kunna gå framåt, det är lätt att bli hemmablind, där är Bertil är en stor förebild. Jag gör både högt och lågt, allt ifrån marknadsföring och utveckling till att hitta samarbetspartners och nya tekniska lösningar. Mycket av varumärket har tidigare varit knutet till mig och min leverans, nu gäller det att jag släpper taget och vågar delegera för att kunna expandera. Som entreprenör vill man gärna ha fingrarna i alla syltburkar. För det kommande året har jag en klar målbild av att ännu mer förtydliga min roll i företaget. Jag har ett bra team på gång och försöker hitta nya organisationsformer och strukturer för en stabil grund. Jag vill att alla ska vara delaktiga och vilja vara med och bygga genom en sund prestation. Kulturen ska kännas trygg och ärlig. ”Säg det eller glöm det” – ta upp frågan direkt eller släpp den.

Jag älskar det jag gör och får energi av att jobba, och jag tror att nyckeln till framgång är att verkligen göra det man vill och brinner för.

Hur får du balans i livet?       

På gott och ont är mitt yrke min hobby, i alla fall den delen som har med utveckling och lärande att göra, så jag ser ingen tydlig gräns mellan jobb och fritid. Jag älskar det jag gör och får energi av att jobba, och jag tror att nyckeln till framgång är att verkligen göra det man vill och brinner för.  Men jag är ganska bra på att stänga av, och jag ägnar så mycket tid jag kan med mina barn som snart är vuxna. Jag trivs med att umgås med vänner och tycker om att vara på landet, löpträna och att resa. Jag läser mycket, men det är mest jobbrelaterade böcker. Jag tycker att jag har ganska bra balans, men jag vill ändå släppa det operativa i tid, även om jag fortfarande är ägare.

Hur har ditt medlemskap i Founders Alliance påverkat ditt entreprenörskap?

Det har varit oerhört lärorikt att träffa andra med samma drivkrafter och syn på företagande. Att möta erfarna personer som har kommit längre och drivit upp också större bolag är förstås alltid en stor kunskapskälla och inspiration framåt. Jag har mött personer som verkligen gjort skillnad i mitt eget entreprenörskap och även fått in personer i styrelsen som resultat av mitt medlemskap i Founders Alliance. 

Entreprenörernas röst

Bli medlem
i nätverket
för Sveriges
ledande
entreprenörer

Mer om medlemskap

Följ oss på facebook

Instagram

#foundersalliance