Samverkan i världklass!

Founders Alliance skräddarsydda lösning för medlemsföretag som vill ansöka om de nya bidragen för korttidspermittering.

I samarbete med EU-bidragsexperten GAEU Consulting, specialisten på företagsmallar Dokumera och ekonomibyrån Brain Accounting erbjuder Assently, ledande inom e-signatur och e-identifiering, erbjuds kostnadsfri information och dokumentation för de medlemsföretag i Founders Alliance som ansöker om de bidrag för korttidspermittering som regeringen erbjuder.