Entreprenörens fem vanligaste misstag

Alla framgångsrika entreprenörer har någon gång gjort misstag, men det talas sällan om vinsten av att faktiskt inte alltid lyckas.

Att göra misstag är en nödvändig del av utvecklingsprocessen, varje misstag ses som en tillgång både för entreprenören och för bolaget i stort.

Här är en lista på de fem vanliga entreprenörsmisstag och hur man bör förhålla sig till dem.

1. Brist på lyhördhet

– Bland entreprenörer finns det en övertro på att kunna själv, men var inte rädd för att ta hjälp med sådant du inte är bra på. Däremot är det viktigt att vara en bra lyssnare. Lyssna på familjen, andra entreprenörer, rådgivare och inte minst på kunderna, men välj med omsorg vem du verkligen lyssnar på eftersom det kan få konsekvenser för din verksamhet.

2. Säljer ut sina aktier för lättvindigt

– Många entreprenörer är vårdslösa med sina aktier och säljer ut dem för snabbt, men det finns ingen genväg till framgång, man måste vara försiktig med sina resurser och behålla så mycket som möjligt inom bolaget. ”Att ta in kapital kan liknas vid att kissa på sig en vinterdag, först blir det varmt, men sedan blir det iskallt”. Detta måste därför övervägas riktigt ordentligt med ett genomtänkt ägardirektiv som bottnar i entreprenörens långsiktiga vilja med bolaget.

3. Delegerar för dåligt

– Entreprenörer vill gärna ha kontroll över verksamheten och har svårt för att delegera. För att företaget ska kunna växa behöver entreprenören släppa taget om vissa uppgifter. Skickliga entreprenörer gör medarbetarna delaktiga, de bygger ledningsgrupper, tillsätter styrelser och utvärderar ständigt sin egna roll i organisationen.

4. Arbetar för lite med företagskulturen

– Många entreprenörer är mer fokuserade på affärsplanen än på visionsplanen, om de ens har en sådan. Men i längden är det den långsiktiga visionen som ger det dagliga drivet att orka jobba så hårt som det krävs för att nå framgång. Entreprenörer behöver jobba mer med att skapa en företagskultur som lever och andas deras grundpassion och driv. Arbetet med att kommunicera detta är lika viktigt oavsett storlek på företaget. Genom att kulturen blir en förlängning av entreprenören behålls den när företaget växer, även om grundaren skulle lämna verksamheten, kulturen sitter då i väggarna.

5. Glömmer hälsan som ledarverktyg

Entreprenörslivet är tufft och det är viktigt att ta ansvar för sin egen hälsa, trots att det kan vara svårt att hinna med. Genom att utöva hälsoledarskap har entreprenören möjlighet att utifrån sin egen hälsa sprida budskapet i organisationen och integrera det i arbetet. På så sätt skapas en frisk och välmående organisation.

Avslutningsvis vill jag bara säga att trots svårigheter, är entreprenörskap en fantastisk livsstil som kan ge stor tillfredsställelse, både för egen del och för omgivningen. Entreprenörskapet kommer många människor tillgodo.