Kristina Lindhe – Lexington Company – Founder of the Year Honorary Award 2018

Hur har resan med Lexington varit hittills?

En fantastiskt rolig, inspirerande, utmanande och härlig resa på många sätt. Att se sitt varumärke växa och bli representerat på olika marknader från Europa till Kina och USA är väldigt häftigt. 

Lexington finns i 20 länder runt om i världen, och ni säljer era produkter on-line via olika kanaler. Vilken har varit den största utmaningen med digitaliseringen?

Utmaningarna är många och av olika karaktär, men eftersom Lexington har ett tydligt och starkt koncept finns det också många möjligheter för oss. Våra produkter är av hög kvalitet, och vi har alltid arbetat mycket med marknadsföring, bilder och content, så själva innehållet är det enklaste för oss. Svårigheterna ligger i att genomföra tekniska lösningar, hopkoppling av system och annat som är nödvändigt. Så utmaningarna handlar främst om tid, kostnader och att hitta rätt kompetens. 

Hur sprider ni kunskap om Lexington?

Genom att jobba på olika nivåer. Vi har en multikanalstrategi vilket innebär att vi finns representerade med egna butiker, egen webb, e-tailers och traditionell wholesale, vilket i sin tur betyder att vi också måste synas överallt, som till exempel webb, Instagram, Facebook, Pinterest och Youtube, men också i traditionell print. Vi jobbar också med event och influencers, och vår butikspersonal är lite av specialister på produkterna. Genom vår egen webb har vi en bra plattform för att sprida kunskap och informera om CSR och hållbarhet. Vi syns lite överallt helt enkelt. 

 Hur arbetar ni med miljöfrågor?

Vi jobbar hållbart, så det är en ständigt pågående process på alla avdelningar och på alla nivåer. Det handlar om allt från materialval, förpackningar och returpappersinsamling till att vi medvetet undviker flygtransporter. Vi har till exempel valt att producera i Europa av flera skäl, dels för att undvika för långa transporter, men också för att Lexington ligger i ett premiumsegment och kvalitet är vårt nyckelord. Vi gör aldrig avkall på det, och därför arbetar vi med väldigt duktiga leverantörer, som har stor kunskap och som arbetar hållbart. Vi vill också ligga nära våra leverantörer för att ha möjligheten att utveckla nya produkter. Jag tycker vi har lyckats med att få alla i bolaget medvetna, och var och en medverkar på sitt sätt till hållbara val och arbetssätt. 

Hur mycket är du själv inblandad i design och produktion, och varifrån får du din inspiration?

Som kreativ chef är jag ytterst ansvarig, så jag är väldigt involverad i både design och produktion, men jag har också fantastiskt duktiga team som jag jobbar med hela tiden. Det är en livsstil, och om du har ett öppet sinne kan du hitta inspiration överallt, hela tiden. Mina regelbundna vistelser i USA är viktiga för mig, och där får jag alltid massor av idéer, om allt från produkter till strategier för företaget. 

Ni är sedan några år börsnoterade. Vilka för- och nackdelar ser du med det?

Fördelen är långsiktigheten – vi vill bygga ett varumärke som kommer att finnas länge, länge. Noteringen ger ju också tillgång till kapitalmarknaden. Nackdelen är att det är lätt att lägga för mycket fokus på kvartalsrapporterna. Det är tyvärr oundvikligt att man gör det, men det är så viktigt att man bibehåller långsiktigheten! 

Vilken är er viktigaste utmaning just nu?

Retail är en bransch i stor strukturomvandling. Konsumenternas beteende har ändrats radikalt, och vi är mitt inne i den anpassning som måste göras för att möta kunderna. Det innebär också många möjligheter, vilket är fantastiskt roligt för en entreprenör. 

Du brinner för att hjälpa andra. På vilket sätt gör du det och varför är det så viktigt för dig?

Det handlar väl lite om pay back time – om jag kan bidra till andras utveckling vill jag gärna göra det. Jag utbildade mig till lärare men hann knappt arbeta som det innan min entreprenörsresa började. Under vägen har jag haft förmånen att träffa fantastiska entreprenörer som har inspirerat mig, bland annat genom Founders Alliance. Jag försöker att verkligen träffa unga entreprenörer när jag kan, det är så roligt att kunna vara ett bollplank och se deras utveckling.  I mer organiserad form är jag mentor i SACCNY:s program och jag är även inspiratör i Prins Daniels Fellowship.